Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Fregatten Peder Skram (F352) var kommandoskibet, hvorfra den danske og vesttyske marines invasionsforsvar skulle føres ud i livet i tilfælde af krig. Oplev hvordan livet ombord var på Flådens største kampskib. Fregatten Peder Skram ligger ved Mastekranen på Marinestation Holmen.
Fregatten Peder Skram (F352) var kommandoskibet, hvorfra den danske og vesttyske marines invasionsforsvar skulle føres ud i livet i tilfælde af krig. Oplev hvordan livet ombord var på Flådens største kampskib. Fregatten Peder Skram ligger ved Mastekranen på Marinestation Holmen.

FREGATTEN PEDER SKRAM OG SKIBENE PÅ HOLMEN - DET SPÆNDENDE KOLDKRIGSMUSEUM MIDT I KØBENHAVN.

ÅBEN IGEN I SKOLESOMMERFERIEN 2019

Grupperundvisning på skibene på Holmen, samt leje af fregatten til møder og arrangementer hele året. Kontakt info@pederskram.dk

 

 

Oplev hvordan livet var ombord i Flådens flagskib under Den kolde krig. Hvordan den menige besætningen boede på banjerne og officererne i deres lukafer og se hvor de arbejdede. Besøg skibshospitalet og chefens kvarter. Oplev skibslægen opererer, vaskeriet, arresten og kabyssen, hvor der blev lavet mad til 180 besætningsmedlemmer. Besøg fregattens kraftcenter  - kontrolrummet og de fem maskinrum. Se fregattens O-rum, hvorfra en eventuel søkrig blev ledet af eskadrechefen og hans stab. Gå ind og se radiostationen og styrehuset. Oplev den storslåede udsigt over Københavns Havn fra fregattens åbne bro. Kravl ind i det store kanontårn. Prøv at betjene fregattens 20 mm og 40 mm kanoner. Løft på granaterne, rør ved missiler og torpedoer eller se samlingen af modeller af danske krigsskibe fra perioden under Den kolde krig, der alle kan sejle.

 

Flagskib under Den kolde Krig

 

Fregatten var kommandoskibet, hvorfra den danske og vesttyske marines invasionsforsvar af Sjælland og øerne, skulle føres ud i livet i tilfælde af krig. Det var her, det store koordinerede missilangreb på fjendens landgangsstyrker, "Operation Hurricane" skulle ledes og iværksættes. Ved sin fremkomst i 1966 vakte Peder Skram stor international opmærksomhed ved at være det første større orlogsskib med en kombination af gasturbiner, dieselmotorer og stilbare skrueblade til at regulere farten.

 

I 1982 blev et HARPOON missil ved en fejl affyret fra Peder Skram. Missilet fløj 34 km, før det detonerede i et sommerhusområde i Lumsås ved Sjællands Odde. Ved eksplosionen blev fire sommerhuse totalt ødelagt og 130 andre beskadiget. Ingen mennesker kom til skade.

 

Nyholm By Night

 

Som et fornemt stykke dansk skibsbygningskunst og som kommandoskib i invasionsforsvaret af Danmark under Den kolde Krig, er fregatten Peder Skram bevaret som et levende museum, der sammen med ubåden Sælen og torpedomissilbåden Sehested fra samme periode, udgør et spændende orlogsmuseum på Nyholm. Endvidere kan man besøge Nyholms gamle, fredede mastekran, fra 1751, der indeholder en udstilling af Modelbyggerlaugets modeller og skibe.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Right_col_forside.jpg

 

 

 

Nyholm

 

PESK + SEHE

 

Untitled 55

 

Lukket bro

 

O-rummet I Peder Skram - Kopi

 

Harpoon

 

Sehested (2)

 

Midlertidig 4 177

 

PESK set forfra