Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Fregatten Peder Skram var under hoveddækket inddelt i 17 vandtætte sektioner. Fregatten var mekanisk beskyttet mod chok fra granat- og underrvandseksplotioner. Med et gastæt citadel, der dækkede det meste af skibets indre, var fregatten beskyttet mod kemisk og biologisk krigsførelse samt i et vist omfang mod radioaktiv stråling.
Fregatten Peder Skram var under hoveddækket inddelt i 17 vandtætte sektioner. Fregatten var mekanisk beskyttet mod chok fra granat- og underrvandseksplotioner. Med et gastæt citadel, der dækkede det meste af skibets indre, var fregatten beskyttet mod kemisk og biologisk krigsførelse samt i et vist omfang mod radioaktiv stråling.

Fregattens fysiske sikkerhed

IMG_6631

Havericenralen 

 

Fregatten var under hoveddækket inddelt i 17 vandtætte sektioner. Blev op til tre rum vandfyldt - bortset fra tre maskinrum - kunne strømforsyningen kobles udenom og sejladsen kunne fortsætte fra de resterende maskinrum.

 

Havaritjenesten blev ledet fra maskinkontrolrummet, hvor havaripatruljer, kunne rykke ud til opstående brande, vandindtrængen, afstivning af skotter m.v. og dermed kunne medvirke til, at fregatten fortsat var kampdygtig og kunne sejle. 

 

Fregatten var mekanisk beskyttet mod chok fra granat- og underrvandseksplotioner. Med et gastæt citadel, der dækkede det meste af skibets indre, var fregatten beskyttet mod kemisk og biologisk krigsførelse samt i et vist omfang mod radioaktiv stråling.

 

Fregatten var i et vist omfang beskyttet mod radioaktiv stråling og havde et overrislingsanlæg, der kunne foretage en forebyggende "pre-wetting" inden et forventet ABC angreb og efterfølgende rense skrog, dæk og overbygning med 4.800 liter vand i minuttet. Ved gastæt lukning kunne fregatten kun sejle på gasturbiner da de modsat dieselmotorerne havde selvstændig lugtindsugning.