Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Den 6. september 1982 blev det såkaldte Hovsa-missil (Harpoon anti-skibsmissil) affyret fra Fregatten Peder Skram. Missilet fløj i fem meters højde 34 km før det detonerede mod nogle træer i et sommerhusområde i Lumsås ved Sjællands Odde.
Den 6. september 1982 blev det såkaldte Hovsa-missil (Harpoon anti-skibsmissil) affyret fra Fregatten Peder Skram. Missilet fløj i fem meters højde 34 km før det detonerede mod nogle træer i et sommerhusområde i Lumsås ved Sjællands Odde.

Peder Skram affyrer Hovsa-missilet

Den 6. september 1982 gennemførte en officer fra Søværnets Materielkommando en rutinekontrol af fregattens HARPOON-system. En utilsigtet hændelse førte til, at et Harpoon anti-skibsmissil klokken 11.22 blev affyret fra PEDER SKRAM fra det sydlige Kattegat. Missilet fløj i fem metrs højde 34 km på kurs 123, før det klokken 1132 detonerede mod nogle træer i et sommerhusområde i Lumsås, Sjællands Odde. Ved eksplosionen blev fire sommerhuse totalskadede og 130 andre beskadigede i større eller mindre omfang. Ingen mennesker kom til skade.

 

Hovsa-kort.jpg

Missilet fløj i fem metrs højde 34 km på kurs 123, før det klokken 1132 detonerede mod nogle træer i et sommerhusområde i Lumsås, Sjællands Odde.

 

En Kommissionsdomstol af 11. oktober 1982 konkluderede den 7. juni1983, at "den pågældende officer handlede i strid med betjeningsforskrifterne [...] [og at] officerens undladelse af at påse kontrolpanelets indikationer tillige var uforsvarlig." Domstolen fandt kommissionen det imidlertid rimeligt at betegne det som en designmæssig svaghed ved HARPOON-systemet, når der som ved uheldet kunne etableres et utilsigtet affyringskredsløb.

 

Missiluheld.jpg

Ved eksplosionen blev fire sommerhuse totalskadede og 130 andre beskadigede i større eller mindre omfang.

 

En ny kommissionsdomstol af 9. juli 1984 fandt ikke anledning til, at der skulle rejses tiltale mod andre. Officeren blev idømt en "irettesættelse" - en såkaldt "næse", og forsvarets samlede udgifter blev efterfølgende udlignet af den amerikanske producent af HARPOON-systemet.

Harpoon-opstilling-Peder-Skram.jpg
Affyringsrampe til Harpoon sømålsmissiler.

Harpoon

Harpoon sømålsmissil