Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Den 4. januar 1988 blev kommandoen strøget på Fregatterne Peder Skram (F352) og Herluf Trolle (F353).
Den 4. januar 1988 blev kommandoen strøget på Fregatterne Peder Skram (F352) og Herluf Trolle (F353).

Fregatterne bliver offer for kampen om regeringsmagten

For første gang siden 1949, var der i 1980'erne ikke konsensus omkring Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Efter at Socialdemokraterne havde overladt regeringsmagten til De Konservative og Venstre, ændrede socialdemokratiet pludselig mening omkring NATO og forsvaret i et forsøg på at genvinde regeringsmagten. Som led i forsvarsaftalen af 1984 krævede oppositionen (Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), at fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle skulle udfases i 1988. Dette på trods af at de fortsat var operativ anvendelige, da levetidsforlængelsen i midten af halvfjerdserne, havde betydet, at de kunne operere i endnu en årrække uden yderligere større opdateringer.

 

MAB-18476.jpg

Fregatterne Peder Skram (F352) og Herluf Trolle (F353).

 

I invasionsforsvaret skulle fregatternes opgaver overtages af mobile kystmissiler monteret på lastbiler, samt de nytilkomne mindre enheder af Standard Flex klassen. Den borgerlige mindretalsregering måtte acceptere oppositionens krav om nedrustninger i forsvaret for at bevare regeringsmagten og genoprette landets økonomi. Udfasningen af fregatterne blev i Søværnet opfattet som en forkert beslutning, der betød, at flådens største kampenheder alt for tidligt blev skrottet af politiske årsager. Den 4. januar 1988 blev kommandoen strøget på de to fregatter. Søværnets Operative Kommando valgte at markere kommandostrygningen ved en følelsesladet parade på Holmen, hvor hele Fregateskadrens 733 mand deltog.

 

MAB-09436.jpg

4. januar 1988 blev kommandoen strøget på de to fregatter.

 

Trods det faktum, at valget i 1988 betød, at det sikkerheds- og forsvarskritiske flertal i Folketinget forsvandt, da Det radikale Venstre indgik en regeringskoalition med Konservative og Venstre, kunne fregatterne ikke reddes. Et forsvarsforlig, indgået den 8. marts 1988, skulle betyde afslutningen på fregatternes æra i Flåden. Ingen kunne dengang vide, at Flåden 25 år senere skulle have tre store, nybyggede fregatter, der hver var mere end dobbelt så store som Peder Skram.

 

Da Danmark i 1990 besluttede, at sende et orlogsskib i krig i Golfen, var det ikke længere muligt at anvende en af fregatterne. Sådan viser det sig, at man skal være varsom med at udfase skibe, som man pludselig får brug for. 

 

27 år senere har kommandørkaptajn Erik Månsson skrevet en kærlig ode til fregatten PEDER SKRAM.

 

I 1964 i det lykkelige år

blev du født til stolte bedrifter.

På bedding i Helsingør man ser du står

medens nitter og svejsninger skifter.

Man så dig glide ud, mens bjælken røg

og flag og hurra imod himlen fløj

PEDER SKRAM blev du døbt, og signet til at bære

i krig og fred vort Dannebrogsflag med ære.

 

Ombord på dig på det salte vand

til tider i bølger så høje som huse,

er mangen en dreng blevet gjort til mand

og følt sømandsblodet i årene suse.

Fra turbinernes dyb til stormvejr på bro

har personellet ombord med ophøjet ro

udført talrige stolte bedrifter

tilpasset alt som tiderne skifter.

 

Bortset fra et uheldigt "hovsamissil"

er der ingen plet på fregattens ære

kun et par sommerhuse fik ny profil,

så fadæsen var lige til at bære.

Men ellers er alle opgaver løst

som flagskib i den knyttede næve mod øst

og i NATO- regi var den altid i front,

ja PEDER SKRAM har virk'lig udført sin dont.

 

I STANAVFORLANT blev du ofte "Hippie Ship" kaldt

for langhårede var dine gaster,

men alting du klarede med bravur og gevalt

fra kølsvin til dæk og til master

I  fornem sejlads, evolering og taktik

du var ofte den bedste, så præmier du fik

og skulle der skydes med de store kanoner

så vandt du mod selv de største nationer.

 

I 1988 indtraf så sorgens dag

trods protester fra lave og høje

PEDER SKRAM skulle nu for sidste gang stryge flag

for aldrig mere bølger at pløje.

Det var et tåbeligt Folketing, som med stor salut

bestemte at fregatternes æra hermed var slut.

Med sorg begyndte man skibet at tømme

komponenter og udstyr, ja alt skulle man rømme.

 

Kun et år skulle gå, før Folketinget slog til igen

og besluttede til Golfen at sende

en armeret fregat, men sig os hvordan

for de var jo tomme og ej til at kende.

Så da opgaven således ikke var let

man sendte i stedet en jammerlig lille korvet,

for i det mindste at forsvare Danmarks ære

den tort var næsten ej til bære.

 

PEDER SKRAM og HERLUF kom snart på auktion

de skulle sælges for at blive hugget op,

men en lille gruppe mennesker, de gik i aktion

greb hurtigt ind og sagde dermed stop.

PEDER SKRAM blev reddet fra ophuggerens saks

og med genetablering skulle man begynde straks,

men først skulle man PEDER SKRAM fonden etablere

før man i 1992 gik i gang med at reetablere.

 

Forude lå nu et kæmpemæssigt job,

et arbejde som krævede despoter,

man fandt udstyr fra skibe, som nu blev lagt op

og fra lagre og glemte depoter.

Det tog vel omkring en seksten-sytten års tid

hvor frivillige knoklede og udviste flid,

mange sponsorer har givet fregatten en støtte

og uden den hjælp havde intet kunne nytte.

 

Nu ligger den så her, den stolte fregat

og med den et historisk minde

fra koldkrigens tid, men man fornemmer dog at

den er næsten smukkere end nogen sinde.

Ingen kunne skønne hvilken tid der sku' gå

før frivillige hænder fik projektet op at stå.

Men i september år 2008 kunne majestæten

erklære museet for åbent - helt uden tilskud fra staten.