Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Fregatten Peder Skram var det første større krigsskib med kombineret gasturbine- eller dieselmaskineri og skruer med stilbare skrueblade.
Fregatten Peder Skram var det første større krigsskib med kombineret gasturbine- eller dieselmaskineri og skruer med stilbare skrueblade.

Peder Skram skaber betydelig international opmærksomhed

MAB-01227.jpg

Fregatten blev søsat og navngivet af kong Frederik IX den 20. maj 1965.

 

Fregatten er tegnet af en dansk projektgruppe under Søværnet og bygget på det daværende Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S som nybygningsnummer 370.  Fregattens navn blev godkendt ved kongelig resolution den 15. januar 1964, den blev køllagt den 25. september 1964, søsat og navngivet af kong Frederik IX den 20. maj 1965. Fregatten hejste kommando første gang og indgik samtidig i Flådens tal den 25. maj 1966. Som led i det daværende våbenhjælpsprogram er fregatten Peder Skram helt og fuldt finansieret af USA. I den oprindelige våbenhjælpsplan var der lagt op til, at Danmark skulle have 7 patruljejagere/fregatter af Peder Skram-klassen

 

Inden man valgte det projekt, som blev bygget på Helsingør værft, havde Søværnet overvejet forskellige former for design. Ligeledes havde man oprindelig klassificeret de kommende enheder, som patruljejagere, da størrelse og bevæbning svarede til datidens destroyere. Begge enheder fik indledningsvis NATO numrene D320 og D321. Imidlertid valgte Søværnets ledelse efterfølgende den mindre offensive betegnelse - fregat?

 

For Helsingør Skibsværft blev bygningen af vidtrækkende økonomisk og teknologisk betydning. Værftet løste i samarbejde med Søværnet og de største underleverandører overordentlig store tekniske opgaver. Værftet brugte desværre kvalitetskravene fra bygningen af de to fregatter, da man efterfølgende skulle bygge nye handelsskibe. Imidlertid viste det sig, at de høje kvalitetskrav gjorde de kommercielle nybygninger urentable, og sammen med den store konkurrence fra udenlandske værfter, var dette årsag til værftets lukning i 1983.

 

Ved sin fremkomst vakte Peder Skram betydelig international opmærksomhed ved at være det første større krigsskib med kombineret gasturbine- eller dieselmaskineri og skruer med stilbare skrueblade. Som noget af det første sejlede fregatten derfor på præsentationsbesøg i USA.

ps-tegning-sh.jpg

Et af designforslagene til Peder Skram-klassen.