Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Elefanten var admiral Gyldenløves flagskib i 1710. Elefanten var en stor tredækker og blev i lang tid anset for flådens bedste skib.
Elefanten var admiral Gyldenløves flagskib i 1710. Elefanten var en stor tredækker og blev i lang tid anset for flådens bedste skib.

Elefanten

Kajanlægget Elefanten er opkaldt efter linjeskibet, af samme navn. Denne store tredækker blev i lang tid anset for flådens bedste skib og benyttedes de første krigsår som flagskib. Elefanten var admiral Gyldenløves flagskib i 1710 og deltog i kampen i Køge bugt den 4. oktober, hvor linjeskibet Dannebrog under Ivar Huitfeldt ledelse, sprang i luften, samt i fægtningen under Pommern, den 28.-30. september 1712, da en svensk transportflåde blev delvist ødelagt.

 

Lilieskibet Elefanten Kopi

Linjeskibet Elefanten.

 

I 1715 var det admiral Rabens flagskib i slaget ved Rügen den 8. august.  I 1728 blev skibet grundsat ved Nyholm for at beskytte de oplagte skibe mod isgang og danner fundament til den lille Ø (senere gjort landfast med Nyholm), der endnu kaldes Elefanten. Skibet blev samtidig indrettet til Bradebænk, (et sted hvor skibe blev kølhalet, d.v.s. renset under vandlinjen og efterfølgende tjæres) og på siden blev der bygget en kran, der næsten havde Rundetårns højde.

 

Bygningen på kajen ved siden af Peder Skram, blev i sin tid bygget som bade- og toiletbygning til brug for kaserneskibet Fyn, der lå fortøjet her indtil 1962, hvor det blev udfaset og ophugget. Bygningen blev bibeholdt og Fonden råder nu over en del af bygningen, hvor der er indrettet billetkontor, værksted, omklædningsrum, kontor og mødelokale.

elefanten-frimaerke.jpg

Frimærke med galionsfigur fra linjeskibet Elefanten.

Fyen_kaserneskib.jpg

Kaserneskibet Fyen.

 

Elefanten

Elefanten, hvor Peder Skram ligger fortøjet