Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Panserfregatten Peder Skram blev søsat fra Orlogsværftet den 18. oktober 1864 og havde kommandohejsning 15. august 1866.
Panserfregatten Peder Skram blev søsat fra Orlogsværftet den 18. oktober 1864 og havde kommandohejsning 15. august 1866.

Panserfregatten Peder Skram

Panserfregatten Peder Skram blev påbegyndt på Orlogsværftet 19. maj 1859 som fregat med dampmaskineri. Peder Skram skulle være en større udgave af fregatten Jylland, som var påbegyndt to år tidligere. Fregatten var den fjerde og største af flådens skruefregatter, et fuldrigget træskib med en dampmaskine på 3380 tons og med en fart på 11 knob og 6 styk 20,3 cm. kanoner og 8 styk 15,2 cm. kanoner. Konstruktøren var Otto Fredrik Suenson, siden 1858 fabriksmester på Orlogsværftet.

 

Panserfregatten-II.jpg

Panserfregatten Peder Skram blev påbegyndt som fregat med dampmaskineri.

 

Fra 1860 diskuterede man i Danmark anvendelsen af panser på krigsskibene, inspireret af byggeprogrammerne i Frankrig og England. Efter slaget ved Hampton Roads i marts 1862, (den amerikanske borgerkrig 1860 - 65) stod panserskibets overlegenhed klart, og det blev besluttet at færdigbygge Peder Skram som pansret fregat. I første omgang koncentrerede Orlogsværftet kræfterne om at gøre ombygningen af linjeskibet Dannebrog færdig, og først i sommeren 1863 genoptog man bygningen af Peder Skram. Panserpladerne blev leveret fra England, og blev tilvirket hos Baumgarten & Burmeister, som også leverede dampmaskinen, der var den hidtil kraftigste på et dansk krigsskib. Skroget blev udformet, så der blev et indhak i pansringen agter, hvorved det blev muligt at flytte kanoner fra bredsiden, hvis der var behov for at skyde agterud. Søsat fra Orlogsværftet den 18. oktober 1864 og havde kommandohejsning 15. august 1866.

 

Det første togt var som eskorteskib for kongeskibet Slesvig, der sejlede prinsesse Dagmar til hendes bryllup i St. Petersborg med den russiske tronfølger Storfyrst Alexander. I 1867 var Peder Skram igen udrustet og deltog i den britiske flåderevy ved Spithead. I 1870 indgik det for første og eneste gang i årets eskadre. Peder Skram blev derefter hovedsagelig anvendt som skoleskib for artilleripersonel.

 

Allerede i 1885 udgik Peder Skram af flåden, og maskineri og panser blev fjernet. En del af panseret blev genanvendt i Københavns befæstning. Peder Skram var herefter i en årrække reservekaserneskib og senere mål for skydeøvelser. Det blev ophugget i 1897.

Peder-Skram-I.jpg

Fregatten var den fjerde og største af flådens skruefregatter.

 

PESK 3

 

PESK 1 farvelagt tegning


 

PESL 1 plantegning