Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Panserskibet Peder Skram blev søsat fra Orlogsværftet 2. maj 1908 som det tredje panserskib af Herluf Trolle-klassen.
Panserskibet Peder Skram blev søsat fra Orlogsværftet 2. maj 1908 som det tredje panserskib af Herluf Trolle-klassen.

Panserskibet Peder Skram

Søsat fra Orlogsværftet 2. maj 1908 som det tredje panserskib af Herluf Trolle-klassen. Skibets deplacement var 3785 tons og en øget maskinkraft (i forhold til de 2 øvrige panserskibe i klassen, Herluf Trolle og Olfert Fischer) på 5.400 IHK gav det en fart af 16 knob. Armeringen bestod oprindelig af 2 styk 240 mm. kanoner, 4 styk 150 mm. kanoner, 10 styk 75 mm. kanoner og 2 styk 37 mm. kanoner. Endvidere 4 styk 450 mm. torpedorør.  Besætningen var på mellem 257 og 278 mand. Længden var 87,4 m. Bredden 15,7 m. og dybgangen 5 m.

 

PESK tegning farver


Efter kommandohejsningen den 24. september 1909 indgik Peder Skram i øvelseseskadren. I 1912 eskorterede Peder Skram, sammen med søsterskibet Olfert Fischer, den afdøde kong Frederik VIII båre fra Travemünde til København, ombord i kongeskibet Dannebrog. Under 1. Verdenskrig var Peder Skram flagskib i henholdsvis 1. og 2. eskadre (Øresund og Store Bælt), der var en del af Flådens sikringsstyrke under verdenskrigen. Efter 1. verdenskrig lå Peder Skram oplagt i længere perioder, afbrudt af korte deltagelser i øvelseseskadren.

 

Panserskibet deltog i maj 1935 i eskorten af kongeskibet Dannebrog ved Kronprins Frederik's bryllup med prinsesse Ingrid, i Stockholm. Da 2. verdenskrig brød ud, etablerede marinen en sikringsstyrke, baseret i farvandet omkring Aarhus, sammen med panserskibet Niels Juel, et antal torpedo- og undervandsbåde, mineskibe og søfly. Senere blev det nødvendigt at sprede den utilstrækkelige danske flåde til bevogtning og neutralitetshævdelse i de danske farvande. Peder Skram deltog i neutralitetsbevogtningen langs Jyllands vestkyst, Skagerrak og Kattegat, med station i Frederikshavn, sammen med nogle torpedobåde og søfly.

 

Den 29. august 1943 var panserskibet flagskib for chefen for Kystflåden, der fra Peder Skram beordrede Kystflådens enheder på Holmen sænket. Peder Skram blev af besætningen sænket under Mastekranen på Holmen. Skibet blev hævet af tyskerne, som anvendte dets 15 cm. pjecer i et kystbatteri på Fanø. Peder Skram blev derefter bugseret til Tyskland og opankret på Kiel Fjord som stationært skole- og luftværnsskib under navnet Adler.

 

HOLMEN1.jpg

Peder Skram blev af besætningen sænket under Mastekranen på Holmen.


I april 1945 blev det sænket af engelske fly, for atter at blive hævet efter krigen og slæbt til København. Det kunne ikke svare sig at istandsætte Peder Skram og det blev solgt til ophugning den 1. april 1949. Dets pansrede kommandotårn fandt anvendelse på atomforsøgsstationen Risør, og dets fokkemast med ildledermærset er opbevaret og opstillet som vartegn ved indsejlingen til Odense.

 

Den officielle betegnelse for Peder Skram har skiftet nogle gange. Betegnelsen panserskib blev først ændret til kystforsvarsskib og senere til artilleriskib.

 

 

pederskram_1908.jpg

Under 1. Verdenskrig var Peder Skram flagskib i henholdsvis 1. og 2. eskadre.

 

PESK III 1

 

PESK II fra oven

 

PESK II m. fly

 

PESK 2 fra luften 2

 

PESK II tegning