Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Fregatten Peder Skrams våbenskjold blev approberet (godkendt) af Kong Frederik 9. den 15. januar 1964. Våbenskjoldet er en kopi af navnefaderen, admiral Peder Skrams våbenskjold, og viser på skjoldet en sølvenhjørning på blå baggrund.
Fregatten Peder Skrams våbenskjold blev approberet (godkendt) af Kong Frederik 9. den 15. januar 1964. Våbenskjoldet er en kopi af navnefaderen, admiral Peder Skrams våbenskjold, og viser på skjoldet en sølvenhjørning på blå baggrund.

Våbenskjold

Fregatten Peder Skrams våbenskjold blev approberet (godkendt) af Kong Frederik 9. den 15. januar 1964. Våbenskjoldet er en kopi af navnefaderen, admiral Peder Skrams våbenskjold, og viser på skjoldet en sølvenhjørning på blå baggrund.

 

Bag skjoldet et kronet anker. Våbenskjoldet sidder normalt på broens forkant, når fregatten ligger ved kaj. Når fregatten var til søs blev det placeret til højre for indgangen til chefens lukaf, for at beskytte det mod vind, vejr og saltvand.

 

Fregatten Peder Skram, har fået tilladelse af Søværnet, til at bevare og føre våbenskjoldet, samt navnet. Ingen andre orlogsskibe vil derfor fremover kunne bære navnet Peder Skram, så længe så længe den nuværende fregat er museumsskib.

Våbenskjold 2