Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Fregatten Peder Skram ejes og drives af Fonden Peder Skram. Denne blev stiftet i 1995, efter en række personer siden 1990 havde arbejdet for at bevare fregatten. Fonden er en selvejende institution med en bestyrelse, der forestår Fondens overordnede, samt daglige drift,  samt et repræsentantskab, der vælger bestyrelsen.
Fregatten Peder Skram ejes og drives af Fonden Peder Skram. Denne blev stiftet i 1995, efter en række personer siden 1990 havde arbejdet for at bevare fregatten. Fonden er en selvejende institution med en bestyrelse, der forestår Fondens overordnede, samt daglige drift,  samt et repræsentantskab, der vælger bestyrelsen.

Fonden Peder Skram

 

Fregatten Peder Skram ejes og drives af Fonden Peder Skram. Denne blev stiftet i 1995, efter en række personer siden 1990 havde arbejdet for at bevare fregatten. Fonden er en selvejende institution med en bestyrelse, der forestår Fondens overordnede, samt daglige drift,  samt et repræsentantskab, der vælger bestyrelsen. Endvidere forestår Fonden formidling og vedligeholdelse af torpedomissilbåden Sehested og ubåden Sælen, der indtil den endelige beslutning om Nyholms fremtid, i.f.m. det seneste forsvarsforlig, er bragt på plads. Når dette er fastlagt og skibene kan forblive på Nyholm, overtager Fonden Peder Skram ejerskabet fra Nationalmuseet.

 

Fonden er hverken statsstøttet eller modtager faste årlige beløb fra det offentlige. Fondens eneste faste indtægt er billetindtægterne fra åbningsperioderne. Da dette ikke dækker alle udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse, er fonden afhængig af bidrag fra fonde, foreninger og virksomheder. Bl.a. har H.M. dronningen og HKH prinsens Fond 4 gange støttet Fondens arbejde. Fonden Peder Skram er taknemmelig for enhver form for støtte og har fortsat behov for økonomiske midler til arbejdet med at udvikle "Skibene på Holmen" som et levende museum.

 

Såvel bestyrelse, som Venneforeningernes medlemmer udfører alt arbejde vederlagsfrit. Fonden har kun to personer ansat på deltid. Derudover er der ikke ansat lønnet personale.

10402751_10204294133507482_8477745096629351067_n

Fregatten Peder Skram ejes og drives af Fonden Peder Skram.