Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Fregatten Peder Skram ejes og drives af Fonden Peder Skram. Denne blev stiftet i 1995, efter en række personer siden 1990 havde arbejdet for at bevare fregatten. Fonden er en selvejende institution med en bestyrelse, der forestår Fondens overordnede, samt daglige drift,  samt et repræsentantskab, der vælger bestyrelsen.
Fregatten Peder Skram ejes og drives af Fonden Peder Skram. Denne blev stiftet i 1995, efter en række personer siden 1990 havde arbejdet for at bevare fregatten. Fonden er en selvejende institution med en bestyrelse, der forestår Fondens overordnede, samt daglige drift,  samt et repræsentantskab, der vælger bestyrelsen.

Fonden Peder Skram

Fregatten Peder Skram ejes og drives af Fonden Peder Skram. Denne blev stiftet i 1995, efter en række personer siden 1990 havde arbejdet for at bevare fregatten. Fonden er en selvejende institution med en bestyrelse, der forestår Fondens overordnede, samt daglige drift,  samt et repræsentantskab, der vælger bestyrelsen.

 

Fonden er hverken statsstøttet eller modtager faste årlige beløb fra det offentlige. Fondens eneste faste indtægt er billetindtægterne fra åbningsperioderne. Da dette ikke dækker alle udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse, er fonden afhængig af bidrag fra fonde og virksomheder. Bl.a. har H.M. dronningen og HKH prinsens Fond 4 gange støttet Fondens arbejde. Fonden Peder Skram er taknemmelig for enhver form for støtte til bevarelsen af dette unikke skib og har fortsat behov for økonomiske midler til det fortsatte arbejde med at udvikle fregatten som et levende museum.

 

Såvel bestyrelse, som Venneforeningens medlemmer udfører alt arbejde vederlagsfrit. Fonden har kun to personer ansat på deltid. Derudover er der ikke ansat lønnet personale.

PESK III 1

Fregatten Peder Skram ejes og drives af Fonden Peder Skram.