Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Bestyrelsen i Fonden Peder Skram består af otte medlemmer.
Bestyrelsen i Fonden Peder Skram består af otte medlemmer.

Bestyrelsen

 

Kontreadmiral Niels Mejdal (formand)

Orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg

Adm. direktør, brigadegeneral Christian Herskind

Admiral, tidl. Forsvarschef Tim Slot Jørgensen

Kontreadmiral Lars Kragelund

Arkitekt Sofie Trier Mørck

Søværnets historiske konsulent Søren Nørby p.hd.

Statsaut. revisor Ejvind Pedersen

Direktør Kaare Vagner (formand for repræsentskabet)

 

Niels Mejdal

kontreadmiral Niels Mejdal