Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Fregatten Peder Skram blev indviet som museumsskib den 23. september 2008. Peder Skram fremstår nu nymalet og istandsat fra mastetop til køl. Indenbords er alle relevante rum genindrettet og renoveret.
Fregatten Peder Skram blev indviet som museumsskib den 23. september 2008. Peder Skram fremstår nu nymalet og istandsat fra mastetop til køl. Indenbords er alle relevante rum genindrettet og renoveret.

Museumsfregatten

Fregattens istandsættelse

 

Fregatten strøg kommando i 1988, hvorefter den blev oplagt med henblik på at blive solgt til ophugning. D.v.s. at alt brugbart udstyr, fra køjelamper til våbensystemer, blev afmonteret. På en auktion på Holmen den 7. april 1992 blev fregatten købt af et konsortium, der i 1995 skænkede fregatten til Fonden Peder Skram. Formålet med købet og overdragelsen var et ønske om at genskabe fregatten, som et levende museum. Efter salget har Forsvaret godkendt, at fregatten kan bevares som museum og benytte fregattens navn og våbenskjold.

 

 IMG_7762

 

 

Siden 1992 er indsamlet de mange genstande, der var fjernet under oplægningen. Fra søværnets lagre, fra andre udfasede skibe og fra mange andre kilder er det lykkedes at få fat i de mange hundrede originale genstande eller tilsvarende. Efterfølgende er de blevet geninstalleret ombord.  Samtidig er Peder Skram blevet istandsat og vedligeholdt af frivillige i teknik divisionen støttet af firmaer, hvor det var strengt nødvendigt. Fregatten har to gange været på værft. Første gang i maj 2001 for en bundbehandling og i juni 2007, hvor skrog og overbygninger blev sandblæst og malet. Senest har fregatten været på værft i 2018, hvor den er blevet bundbehandlet og malet, samt forskellige reperationer blev foretaget.

 

Den 2. maj 2018 var en særlig dag i fregattens historie. Den ene af Peder Skrams to gasturbiner, blev leveret tilbage fra US Coast Guard, som havde brugt dem i en af deres fregatter. Den 10. oktober blev den hejst ned igennem agterste skorsten, der til lejligheden var blevet skilt ad. 

 

DSC_0066

 

Fregatten fremstår nu nymalet og istandsat fra mastetop til køl. Indenbords er alle relevante rum genindrettet og renoveret. Endvidere er indrettet tre temarum. Det første fortæller om Peder Skram, både den gamle admiral, og de to tidligere skibe af samme navn i flåden samt fregattens data og udstyr. Desuden omtales markante tildragelser i fregattens tjenestetid, herunder naturligvis historien om Hovsa-missilet. Et andet rum fortæller om Den kolde Krig og fregattens rolle som kommandoskib, mens det sidste rum fortælle om livet ombord. Endvidere er udstillet en modelsamling af danske orlogsskibe fra samme periode under Den kolde Krig. Hele historien fortælles til de besøgende via små transportable audioguides (på dansk eller engelsk), som udleveres, når man har købt billet.

 

Officiel indvielse af Peder Skram som museum.

 

Den 23. september 2008 kunne fregatten Peder Skram officielt indvies som Danmarks første koldkrigsmuseum af HM Dronningen og pris Henrik. Fregatten har dog været åben for offentligheden periodevis siden 1996.

 

Hendes Majestæt Dronningen og Prinsgemalen ankom i chalup nr. 1 til kassernehavnen på Nyholm for officielt at indvie fregatten som museum.

 

Dronning-Prins.jpg

 

 

Det skete under overværelse af mange af de sponsorer, der gennem tiden har støttet arbejdet og de frivillige, der gennem årene, har været med til at istandsætte fregatten. Endvidere deltog Forsvarschefen, en række af fregattens tidligere skibschefer og personer med tilknytning til museumsverdenen. Søkadetter fra Søofficersskolen dannede skansevagt og satte Orlogsflag og gøs, medens Søværnets Tamburkorps spillede honnørmarch nr. 1. Derefter foretog HM Dronningen den officielle indvielse.

 

 

119_3028759_1

 

 

kran m. torpedo 

frivillig

12

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422214_606_0_174_0_2086_3130_2

gøs indvielse

HM_Dronningen_indvielse.jpg

Indviesle flagspil