Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Ordbog for maritime ord og udtryk.
Ordbog for maritime ord og udtryk.

Maritim ordbog

Gøs:

Gøs
Flaget på gøsstagen. Bruges kun i havn eller til ankers.

Gøsstage:

 
Flagstang, der sidder i stævnen på et orlogsskib.

Kabys:

Kabys
Skibets køkken.

Klart skib:

 
Når et orlogsskib er klargjort til kamp.

Klys:

Klys
Åbning i skibssiden til ankerkæde eller trosse.

Knob:

 
Angivelse af et skibs fart. En knob – en sømil (1.852 m) i timen.

Landlov:

 
Besætningens tilladelse til at gå i land.

Lejder:

 
Trappe eller stige. Typisk meget stejl.

Lukaf:

 
Sergenters og officerers soverum.

Maskinkontrolrum:

Maskinkontrolrum
Det rum, hvorfra maskinerne overvåges og kontrolleres. Og hvorfra havaribekæmpelse ledes.

Messe:

Messe
Opholds- og spiserum for sergenter og officerer.

Messeforstander:

 
Den, der er ansvarlig for den daglige drift af messen.

Messegast:

 
Orlogsgast, der serverer og hjælper til i messen.

Næstkommanderende:

 
Chefens stedfortræder.

Om læ:

 
Indendørs.