Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Ordbog for maritime ord og udtryk.
Ordbog for maritime ord og udtryk.

Maritim ordbog

Orlogsflag:

Orlogsflag
Splitflag af særlig mørkerød farve, der hejses på flagspillet eller under sejlads på ”gaffel” i agterste mast.

Orlogsgast:

 
Menigt besætningsmedlem.

Orlogsgøs:

 
Lille splitflag af særlig mørkerød farve, der hejses på gøsstagen.

Orlogsstander:

 
Lille orlogsflag med særlige symboler for kongelige, admiraler mv., der vajer på stormasten.

Orlogsvimpel:

 
Vimpel, der vajer på stormasten, når et orlogsskib er under kommando.

O-rum:

O-rum
Operationsrummet, hvorfra chefen og hans stab leder skibets og flådestyrkens operationer.

Pjece:

Pjece
Kanontårn.

Pøs:

 
Spand.

Skaffe:

 
At spise på et skib.

Skansevagt:

Skansevagt
Æresvagt på 7 bevæbnede orlogsgaster ledet af officer med sabel ved falderebet, når eksempelvis en admiral kommer ombord eller går fra borde.

Skot:

 
Væg.

Stirrids:

 
Messegasters anretterrum ved sergent-, officers- og chefsmesse.

Styrbord:

 
Højre side i sejlretningen.

Sømil:

 
1.852 meter.