Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!

Nyheder

2021
Grundet den seneste udmelding fra myndighederne omhandlende de høje smittetal er Skibene på Holmen lukket for publikum og arrangementer fra og med onsdag den 9. december 2020 og indtil restriktionerne lempes igen.

Opdateringer på www.skibenepaaholmen.dk


Sommer åbning 2021
Museet Skibene på Holmen åbner som planlagt den 26. juni og har sidste åbningsdag den 8. august.
Alle dage er der åbent i tidsrummet 10 til 17 (billetsalget lukker kl. 16)
Der er placeret håndsprit undervejs, som gæsterne opfordres til at benytte.
Vi overholder de af Sundhedsmyndighederne gældende regler og opdaterer vores udstillingsarealer løbende, så de altid er i overenstemmelse med de nyeste bestemmelser. 
Så har Peder Skram og "Skibene på Holmen" igen åben
28. juni 2019
Så er det atter skolesommerferie og Peder Skram og "Skibene på Holmen" har atter åbent. Fra i morgen lørdag (29. juni) er der åbent alle ugens dage fra 11.00 til 17.00 frem til den 18. august, der er sidste dag i denne åbningsperiode.
Ændringer i Fondsbestyrelsen
29. maj 2019
I forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde, samt efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde, skete der ændringer i sammensætningen af bestyrelse og repræsentantskab. Admiral Tim Sloth Jørgensen udtrådte af repræsentantskabet for at blive formand for Fondsbestyrelsen. Endvidere udtrådte direktør Kurt Albæk, efter eget ønske. Nye medlemmer af repræsentantskabet er kommandørkaptajn Steen Engstrøm, formand for Danmarks Marineforening og næstformand i Molslinien A/S, Søren Jespersen. Adm. direktør Henrik N. Andersen afløser direktør Kaare Vagner som formand for repræsentantskabet, der fortsætter som menigt medlem. Henrik N. Andersen indtræder endvidere i Fondsbestyrelsen. Arkitekt Sofie Trier Mørk udtræder, efter eget ønske af Fondsbestyrelsen og erstattes af arkitekt Simon Vinzent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
INTERFORCE holde møde ombord i PESK
25. april 2019
Den 25. april afholdt INTERFORCE - region Sjælland - medlemsmøde ombord i PESK med efterfølgende skafning. Ved afslutningen af mødet blev Interforce våbenskjold overrakt til fregatten. InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private, samt offentlige sektor vedr. forsvarets brug af personal af reserven og Hjemmeværnets frivillige.
Godt 1700 virksomheder støtter i dag InterForce, der blev etableret i 1999.

 

 

Årsdagen for nedlæggelsen af Gammelholm

15. april 2019

I dag er det årsdag for nedlæggelsen af Gammelholm, hvor man for 161 år, ved lov, nedlagde Orlogsværftet på Bremerholm og flyttede al skibsbyggeri ud på Nyholm og Dokøen med virkning fra 1860. Dermed kunne Københavns kommune fra 1865 overtage det areal, der hidtil havde rummet Flådens hovedbase og Marinens ledelse. Dermed var 300 års historie midt i København slut. Eneste tilbageværende minder fra den gang er gadenavnene opkaldt efter søofficerer, bl.a. Tordenskjoldsgade og Niels Juelsgade. Samt Holmens kirke, der oprindelig var ankersmedie.

 

 

Fonden overtager formidling og drift af Sehested og Sælen

2. marts 2019 

Fonden Peder Skram har nu indgået aftale med Nationalmuseet om at være drift- og formidlingsansvarlig for Sehested og Sælen som museumsskibe frem til 1. januar 2024. I perioden frem til dette tidspunkt forventes det, at planerne for Nyholm er klar og Fonden derefter kan overtage det juridiske ejerskab af de to museumsskibe.

Den 20. marts afholdes der stiftende generalforsamling i Dansk torpedobådsforening, hvor det er planen, at medlemmer herfra skal være guider, samt indgå PESK´s tekniske team, der skal vedligeholde alle tre skibe. Samme dato holder Dansk ubådsforening generalforsamling, hvor det ligeledes er planen at stille med guider og medlemmer til teknisk team. Derefter vil der være tre støtteforeninger, med Foreningen Peder Skrams venner som den tredie. Samlet medlemstal forventes at blive omkring 1.000.

 

Godt nytår til alle.

31. december 2018

Fregatten Peder Skram og hele besætningen ønsker alle et godt og lykkebringende 2019. I det nye år står vi overfor en række spændende udfordringer. Vi skal til at drive museum med tre skibe. Udover Peder Skram, vil ubåden Sælen og torpedomissilbåden Sehested indgå i Danmarks ældste koldkrigsmuseum, centralt placeret i Københavns havn. Hvordan kommer det militære område, marinestation København fremtidig skal omfatte, til at se ud. I hvor stort omfang vil Forsvaret vedligeholde og renovere den del af Nyholm, som forbliver Forsvarets ejendom og hvor vi fortsat skal drive museum. Hvad kommer der til at ske på Rehfshaleøen, hvor der er præsenteret planer for en ny stor bydel i København og hvor interesserede ønsker, at anlægge et maritimt oplevelsescenter. Det bliver virkelig et spændende 2019.  

 

Nyt om museumsskibene Sehested og Sælen

6. november 2018

Fonden forhandler med Nationalmuseet om at overtage drift og formidling af ubåden Sælen og torpedomissilbåden Sehested. Nationalmuseet ønsker ikke i fremtiden at de to fartøjer skal være en del af Krigsmuseet, der er det nye navn for Orlogsmuseet/Tøjhusmuseet. Når planerne for Nyholm er på plads og vi ved, hvor skillelinien skal gå mellem den del af Nyholm, der skal sælges og den del Forsvaret ønsker at bevare, er det også planen, at ejeskabet til de to museumsskibe overgår til Fonden Peder Skram. Senest i 2023, hvor det nuværende forsvarsforlig skal være fuldt implementeret.

 

Nye medlemmer i fondsbestyrelsen

10. september 2018

Fonden Peder Skram har udviddet bestyrelsen, i forbindelse med generationsskiftet, med to nye medlemmer.

 

Admiral Tim Sloth Jørgensen. Tidligere Forsvarschef. Forinden har han bl.a. gjort tjeneste som chef for Frømandskorpset, chef for Søværnets Operative Kommando og chef for Forsvarsstaben. Han var kommiteret i Forsvarsministeriet fra 2009 til 2012, hvorefter han gik på pension. Har efter pensioneringen været tilknyttet forsvarsvirksomheden Terma som senior advisor og er adjungeret professor på CBS.

 

Orlogshistoriker Søren Nørby Ph.d. Han er cand.mag fra Københavns universitet. Ansat på Forsvarsakademiet, underviser på Søværnets Officersskole. Er netop udnævnt til Søværnets historiske konsulent. Han har tidligere været ansat som bibliotekar på Marinens bibliotek, været webmaster og ansvarlig for Forsvarets fotoarkiv på Forsvarets bibliotek. Han har ligeledes været tilknyttet Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og det daværende Orlogsmuseum.

 

75 år siden Den danske Flåde sænkede sig selv

29. august 2018

I dag for 75 år siden blev hovedparten af Den danske Flåde sænket, for ikke at falde i de tyske besættelsesstyrkers hænder. Den danske regering ønskede ikke, at opfylde de tyske krav om bl.a. indførelse af dødsstraf for sabotage m.v. Da regeringen modsatte sig, at den danske marine og hær måtte forsvare sig mod angreb fra tyskerne, besluttede Marinens chef, viceadmiral Vedel, at skibene enten skulle prøve at sejle til Sverige, der var neutral, eller de skulle sænkes af egen besætning, hvilket skete for hovedparten af Flådens skibe. Enkelte nåede til Sverige. Billledet af panserskibet Peder Skram, sænket på Holmen under den gamle mastekran, gik verden rundt, som en bekræftelse på danskernes modstandvilje.

 

Åbent hus arrangement på flådestation Korsør

16. august 2018

Igen i år inviterer flådestation Korsør til åbent hus arrangement den 28. august mellem klokken 10 og 16. Fregatten Peder Skram deltager igen i år med sin mobiludstilling, bemandet med et hold frivillige. Arrangementet er en del af Korsørs maritime kulturuge. 

 

Fregatten på facebook

1. juli 2018

I løbet af kort tid etableres en officiel Peder Skram Facebook gruppe. Baggrunden for etableringen af Facebook gruppen skyldes et ønske om at give facebook brugere de officielle og korrekte informationer om fregatten, herunder åbningstider m.v. Vi har eksempelvis oplevet, at folk henvender sig til os om åbningstider, der har været forkerte på andre Facebook sider. Det rådes der nu bod på. Samtidig lanceres en række annoncer på Facebook rettet mod potientielle besøgende, såvel danskere som turister, i fregattens åbningstid fra 30. juni til 19. august

 

Gasturbinen er ankommet

2. maj 2018

I dag klokken 13.00 ankom Peder Skrams gasturbine til Nyholm og blev losset på kajen. Den er en gave fra US Coast Guard, der fik overdraget de fire gasturbiner fra Peder Skram og Herlug Trolle, ved fregatternes udfasning og salg i 1992. Gasturbinen er nu klar til at blive installeret ombord, når fregatten kommer tilbage fra værftsopholdet på Søby værft, hvortil Peder Skram startede turen i dag kl. 07.00, bugseret hele vejen. Fregatten forventes tilbage fra værftsopholdet om ca. 2 uger og det forventes, at gasturbinen bliver monteret medio juni. 

 

Tidligere bankdirektør Jørgen Grinder er død

1. maj 2018

Jørgen Grinder indtrådte tidligt i projektgruppen, der skulle bevare fregatten Peder Skram som museumsskib. I forbindelse med etablering af Fonden Peder Skram, blev han medlem af den nye fondsbestyrelse i 1995. Han sad i en årække i denne. Efterfølgende var han medlem af fondens repræsentantskab frem til 2011. Han fulgte til det sidste med i fondens arbejde.

 

Han var medlem af Privatbankens direktion i en årrække. Han var bl.a. en af hovedkræfterne i etableringen af Dankortet og bankernes betalingsservice. Han modtog ridderkorset for dette arbejde.

 

Jørgen Grinder blev født den 9. januar og døde den 30. april. Han blev 84 år.

 

Søværnets officersskole flytter fra Nyholm

8. april 2018

Som led i det nye forsvarsforlig flytter Søværnets officersskole (SOS) fra Nyholm og til Svanemøllens kasserne, hvor Flyvevåbnets officersskole i forvejen er beliggende.  Hærens officersskole forbliver på Frederiksberg slot. Alle tre skoler er underlagt Forsvarakademiet, der iøvrigt skifter chef. Den føste maj går kontreadmiral Niels Wang på pension og afløses af kommandør Henrik Ryberg der samtidig udnævnes til kontreadmiral.

 

SOS blev bygget i slutningen af trediverne. Grundet den tyske besættelse, 1940-45, blev den først taget i brug i 1946. Indtil 1951 hed den Kadetskolen. Bygningen er tegnet af arkitekt Jens Chr. Jensen Klok, der var ansat i Marinens arkitektursektion. Han har endvidere tegnet Luftmarinestationerne Avnø og København, samt motortopedobådsværkstedet på Holmen.

 

SOS er verdens ældste fungerende søofficersskole. Grundlagt i 1701, hvor kommandør Sehested, den 26. april samme år, blev udnævnt til skolens første chef. SOS er også Danmarks næstældste højere læreranstalt. Den ældste er Københavns universitet grundlagt i 1479. 

 

Det ganske vist

2. april 2018.

På H.C. Andersens fødselsdag kan vi konstaterer, at eventyret kan blive til virkelighed. I mere end 10 år har vi forsøgt at få en af fregattens gasturbiner tilbage og monteret ombord. De fire gasturbiner fra Peder Skram og Herluf Trolle blev efter udfasningen af fregatterne i 1992, hvor de blev solgt på auktion, overdraget til US Cost Guard der har anvendt dem i deres fregatter af Hamilton klassen. Disse fregatter er nu udfaset og dermed kom muligheden for at få et styk retur. Med uvurdelig hjælp fra Shipco Transport Inc. er gasturbinen nu på vej over Atlanten og ankommer i slutningen af april måned. Leveret kvit og frit af Shipco Transport Inc. Når gasturbinen skal monteres, skal den sænkes ned igennem den ene skorsten. Fregattens teknik officer Søren Munk Madsen og hans Teknik division, forventer at hele operationen er tilendebragt samtig med, at fregatten afslutter sit værftsbesøg i Søby.

Se det var et rigtigt eventyr og så på H.C. Andersens fødselsdag og på årsdagen for Slaget på Rheden i 1801.

 

Forsvarschefen besøger Peder Skram

23. marts 2018

Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, besøgte idag Peder Skram for at blive orienteret om fregatten, og dens aktiviteter. Især samarbejdet mellem forsvaret, samt andre myndigheder og Peder Skram interesserede forsvarschefen. Fortællingen om den kolde krig, der bliver vist ombord viste han stor interesse. General Bisserup sagde ved afskeden, at han ønskede at bruge Peder Skram såvel tjenstligt og som ved private lejligheder.

 

Flag og gøs på halv, samt sørgesalut fra Sixtus

15. februar 2018

I anledning af HKH Prins Henriks død, flager fregatten Peder Skram i dag på halv. Klokken 8.00 i morges blev der afgivet en sørgesalut på 3 gang 27 skud, med et interval på 30 sekunder, fra batteriet Sixtus. Ved det første skud blev flag og gøs på Peder Skram hejst og efterfølgende sænket på halv. Prins Henrik deltog i september 2008, sammen med Dronningen, i åbningen af fregatten som museumsskib og Danmarks første koldkrigsmuseum. Nogle år senere, i december 2013, besøgte Prinsen atter Peder Skram, denne gang sammen med hans to børnebørn, prinserne Nikolai og Felix, som han syntes skulle have den samme oplevelse, som han selv havde fået fem år tidligere. Fonden bag museumsfregatten har fire gange modtaget donationer fra Dronningen og Prinsens fond. 

 

Peder Skram skal på værft

23. januar 2018

Fregatten var sidst på værft i 2007 og trænger til et bundeftersyn, hvor skroget skal renses og males. Det samme gælder overbygningen. Der er endvidere planlagt forskellige reparationsarbejder ombord. Fonden har efter en udbudsrunde valgt Søby værft på Ærø. Tilbuddet fra værftet er på 1,6 millioner kroner. Beløbet hertil er doneret af "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal". Bugseringen til og fra Søby værft foretages af rederiet Rohde Nielsen. Udgiften hertil er doneret af rederiet. Malingen er doneret af Hempel Fonden. Peder Skram bugseres fra Holmen den 3. maj og det er planlagt, at fregatten er tilbage den 19. maj. Derefter skal de frivilllige fra Teknik divisionen bruge en uges tid til at klargøre fregatten, førend den er klar til at modtage besøgende igen.

 

Godt nytår

31. december 2017

Fregatten Peder Skram ønsker alle en godt nytår og på gensyn ombord i det nye år. Husk, at fregatten er åben for guidede rundvisninger året rundt, ligesom det er muligt at leje fregatten til møder og selskaber.

 

Admiral Bork er død.

4. december 2017

Kontreadmiral Jørgen Fritz Bork er afgået ved døden, 90 år gammel. Han blev i 1990 opfordret til at indtræde i komiteen, der kort forinden var blevet dannet med henblik på at bevare fregatten Peder Skram. Han var en af de bærende kræfter i bestræbelserne på at bevare og omdanne fregatten til museumsskib. I 1995 blev Fonden Peder Skram dannet og Jørgen Bork blev bestyrelsens første formand. Igennem hans formandsperiode knyttede han mange kontakter, der havde stor betydning for fregatprojektets gennemførelse. Han lagde et stort engagement i dette arbejde. Han forlod formandsposten i 2008, hvor han blev valgt som repræsentantskabets formand. Denne post havde han indtil 2016, hvor han valgte at træde tilbage. 

 

Jørgen Bork blev optaget på Søofficersskolen i 1945 og blev udnævnt til søløjtnant i 1949. Han var chef for fregatten Peder Skram fra 1975 til 1977 og chef for fregateskadren fra 1980 til 1984. Samme år blev han udnævnt til kontreadmiral og chef for Søværnets Operative Kommando. Denne stilling bestred han frem til 1988, hvor han blev udnævnt til permanent dansk repræsentant i NATO´s militærkomitee i Bruxelles. I den forbindelse blev han tillagt grad af midlertidig viceadmiral. Denne stilling fratrådte han i forbindelse med sin pensionering i 1990.

 

Admiral Bork var kendt som en dynamisk, selvbevidst og engageret chef, der offentligt turde sige sin mening uanset om den var velset blandt politikere eller i Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen. Han var en markant personlighed, der var med til at præge opbygningen af Den kongelige danske Marine efter 1945 og dennes udvikling under Den kolde Krig. 

 

Ære være hans minde.

 

Jørgen Bork blev født den 22. juli 1927 og døde den 1. december 2017. Han bliver bisat fra Holmens kirke den 16. december.  

 

Mange besøgende på Kulturnatten.

23. oktober 2017

I forbindelse med den københavnske kulturnat, havde "Orlogsmuseet på Nyholm", der udover Fregatten Peder Skram, omfatter ubåden Sælen, motormissilbåden Sehested, mastekranen og arresthuset, med modelbyggerlaugets værksteder, besøg af mere end 4.500 besøgende i tidspunktet fra kl. 18 til 23. Ingen tvivl om, at Nyholm med de mange orlogshistoriske kulturminder og skibene fra Den kolde Krig, tiltrækker flere og flere besøgende. Også udenfor Kulturnatten.

 

Hovsa-missilet affyret for 35 år siden

6. juni 2017

Det er i dag 35 år siden, at et Harpoonmissil blev affyret fra Peder Skram ved en fejl. Uheldet fandt sted, da missilet, ramte et sommerhusområde ved Lumsås, hvorved 4 sommerhuse blev helt ødelagte og en række andre beskadiget. Heldigvis kom ingen personer til skade i forbindelse med uheldet. Dette blev i medierne døbt Hovsa-missilet. Ved en efterfølgende undersøgelse kunne man konstatere, at en teknisk fejl havde udløst affyringen. Samtidig havde en tekniker overset, at en kontrollampe lyste. Søværnet betalte for ødelæggelserne i sommehusområdet, hvorefter missilproducenten, Boeing, refunderede det betalte beløb.

 

Faldskærmsfolk overnatter ombord på Peder Skram

17. juni 2017

I forbindelse med de første verdensmesterskaber i Swoop freestyle (faldskærmsspring) der afholdes i København den 25. og 26. august, overnatter alle deltagerne ombord i Peder Skram. Oprindelig skulle de have været indkvarteret på marinekaserne København, men forsvaret skulle pludselig selv bruge værelserne og fregatten Peder Skram trådte så til med kort varsel. Der bliver en masse at se på, når faldskærmene daler ned over København. Se mere på www.sporteventdenmark.com.

 

Åbent hus på flådestation Korsør og artilleriskydeskole Sjællands Odde.

5. juni 2017

I forbindelse med åbent-hus-arrangementerne på henholdsvis artilleriskydeskole Sjællands Odde lørdag den 19. august og flådestation Korsør lørdag den 26. august, deltager Peder Skram med sin mobiludstilling, der fortæller om fregatten og historien omkring denne. Udstillingen omfatter bl.a. en model af Peder Skram, tv med videoklip, artillerigranater m.v. Tre frivillige fra fregatten står for opsætning og nedtagning af mobiludstillingen, samt bemander denne i åbningperioden.

 

Samarbejde mellem fregatter

26. juni 2017

Fregatten Peder Skram og fregatten Jylland har indledt et samarbejde, hvor besøg på den ene fregat giver 20 % rabat på entreen på den anden fregat. Medbring blot den udleverede flyer.

 

Flådens sejlskoleskibe besøger Nyholm

3.juni 2017

Flådens sejlskoleskibe Svanen og Thyra anløber marinestation København torsdag den 29. juni efter endt togt over Atlanten. Dette var det længste skibene nogensinde har foretaget. Togtet var tilretttelagt så Svanen og Thyra kunne deltage i markeringen af 100-året for overdragelsen af de tidligere Dansk Vestindiske Øer til USA den 31. marts 2017. Derefter sejlede skibene til USA, hvor de blandt andet besøgte US Naval Academy i Annapolis. Hjemturen gik via Bermuda, Azorerne og Sydengland. Skoleskibene anløber marinestationen kl 11.10, hvor der vil blive afgivet salut, Søværnets Tambourkorps vil spille og der vil være taler af chefen for Marinestaben og chefen for 1. eskadre. 

 

Danske bank besøger fregatten og Nyholm

20. maj 2017

I løbet af lørdagen fik 500 gæster inviteret af Den danske Bank, en spændende oplevelse ombord på Peder Skram og de øvrige skibe på Nyholm. Der var også lejlighed til at se Mastekranen og Sixtus. Der var også sørget for mad og drikke til de mange besøgende.

 

International veteran organisation besøger Peder Skram
17. maj 2017
Den internationale veteranorganisation, der i 8 år har støttet veteraner, der er blevet såret under udsendelse, besøger København og fregatten mandag den 22. maj. Det er amerikanske veteraner, der besøger danske kollegaer. I løbet af dagen besøger de Livgarden, Hærens officersskole på Frederiksberg Slot og marinestation København. Dagen før løber de et maratonløb.

Fregatten deltager i Dragør Navy Day
13. maj 2017
Hvert år grundlovsdag afholder Marinehjemmeværnet Dragør Navy Day i Dragør Havn og på Dragør Fort. Det er muligt at komme ombord på marinehjemmeværnets fartøj MHV 813 Baunen, der ligger i Dragør Havn. På fortet er det muligt at se køretøjer og materiel fra Københavns Politi, Falck, Dragør Brandvæsen og Københavns Lufthavn. En af Flyvevåbnets redningshelikoptere er i aktion og man kan få et kik ind i helikopteren, når den er landet på ved fortet. Et hold fra Peder Skram etablerer en udstilling, hvor der bl.a. vises en model af fregatten, vises video og meget andet.

Chefen for Marinestaben skifter stilling
7. maj 2017
Kontreadmiral Frank Trojahn tiltræder som chef for Udviklings- og Koordinationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando den 1. juni 2017. Frank Trojahn er 53 år og er pt. chef for Marinestaben i Værnsfælles Forsvarskommando. Dette betyder, at Frank Trojahn fratræder som observatør i Fonden Peder Skrans bestyrelse. I stedet indtræder han i Fondens repræsentantskab. Ny chef for marinestaben bliver nuværende flotilleadmiral Torben Mikkelsen, der p.t. er chef for Søværnets taktiske stab.

Spændende nyheder i 2017
21. februar 2017
En ny udstilling er ved at blive indrettet ombord, der fortæller om fregattens mange våbensystemer. Udstillingen forventes at være klar til åbningen den 24. juni. I udstillingen vises bl.a. et seasparrow missil og de forskellige ammunitionstyper, der blev anvendt ombord. Som noget nyt bliver der adgang til Mastekranen, bygget i 1751. I Mastekranen har Ologsmuseets modelbyggerlaug indrettet en udstilling af modeller, herunder en model af Holmen. Nyholm er er den ældste del af af Holmen, anlagt omkring 1690 og var Flådens gamle hovedbase i København. Øen byder på mange spændende historiske bygninger og er velegnet til en spadserertur blandt orlogshistoriske minder, bl.a. galionsfigurer, kanoner, ankre og andre bevarede ting fra Flådens 500 årige historie.


Fregatten og dens besætning ønsker alle et godt nytår
30. december 2016
Fregatten kan se tilbage på et spændende 2016. Med et samlet besøgstal, der var større end året før. Med flere friville der melder sig til tjeneste i Teknik divisionen, som guide og som vagter i forbindelse med fregattens åbningsperioder i skolesommerferie og -efterårsferie. I Fondens bestyrelse og repræsentantskab er der sket udskiftninger, med henblik på at sikre en glidende overgang der sikre, at viden og erfaring ikke mistes, samtidig med, at nye og yndre kræfter tager over. Bl.a. forlod kontreadmiral Jørgen Bork posten som repræsentantskabets formand og dermed også fondens bestyrelse.
I maj kunne fregatten fejre sit 50 årsjubilæum, der blev markeret med deltagelse af fregattens mange samarbejdspartnere fra Søværnet, andre museer og ikke mindst vore sponsorer, der har støttet Danmarks første koldkrigsmuseum økonomisk og på anden måde igennem 25 år. I det kommende år skal fregattens dokning planlægges og gennemføres senest i 2018. Et projekt, afhængig af behov og ønsker, vil koste omkring 1,5 millioner kroner. Det er med stor fortrøstning, at bestyrelsen ser fremtiden og det nye år i møde. En solid økonomi sikrer, sammen med de mange frivillige, at fregatten er uafhængig af offentlig støtte som betyder, at fregatten ikke som andre museer er nødt til at spare og indskrænke aktiviteterne.

 

2016 er jubilæumsåret for Peder Skram
10. februar 2016
I år kan fregatten Peder Skram fejre, at det er 50 år siden, at den hejste kommando for første gang. Det var den 25. maj 1966 at orlogsflag og -gøs, samt kommandotegn blev hejst for første gang. Udgifterne til bygningen var betalt af USA og fregatten blev derfor ved samme lejlighed overdraget til Danmark og Den danske Marine. Fonden Peder Skram markerer jubilæet ved en reception onsdag den 25. maj for særlig indbudte gæster i Planbygningen på Nyholm. Her vil Orlogsmuseets modelbyggerlaug overdrage en ny model af Peder Skram. Den kendte designer og plakatkunstner Bo Bonfils vil præsentere sin plaket, han har designet i anledning af jubilæet. Ved samme lejlighed vil Fonden præsenterer en ny mobiludstilling, der skal anvendes i forbindelse med bl.a. åbenhus dage på flådestationer, Airshows og andre relevante steder, hvor man kan fortælle om fregatten og herigennem øge kendskabet til fregatten.
Jubilæumsåret byder på flere aktiviteter. Den 1. marts præsenterer fhv. professor Peter Bogason sin bog om Den danske Flåde under Den kolde Krig. Et omfattende og gennemarbejdet værk om Marinens forhold, skibe og meget andet i denne periode og som Peder Skram var en væsentlig del af, hvorfor Fonden er gået sammen med forfatteren om at præsenterer bogen. Det sker på Søværnets Officersskole den 1. marts.  

Fregatprojektets initiativtager går "fra borde"
3. februar 2016
Efter mere end 25 år som bestyrelsesmedlem og næstformand, har direktør Stig DeGeer ønsket at forlade bestyrelsen i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde til maj. Han tog i 1989 initiativ til at bevare fregatten, der i 1988 udgik af Flådens tal, af politiske årsager. Efterfølgende var han en af de drivende kræfter bag indretningen af Peder Skram som museum, Danmarks første koldkrigsmuseum. Han oplyser at tiden nu er inde til, at yngrer og nye kræfter tager over, i forbindelse med et generationsskifte i bestyrelsen. Han har været bosat i Sydfrankrig siden 2006.

 

Holmen katastrofen i 1951

23. november 2015

I dag for 64 år siden, oplevede vi en af de største katastrofer i København i nyere tid.. En mindre brand på et armeringsværksted for søminer, på Holmen, udviklede sig på kort tid og 11 søminer eksploderede. 16 brandfolk og orlogsgaster blev dræbt og mange sårede. Årsagen til de mange omkomne var, at brandvæsenet ikke var klar over, at den pågældende bygning var fyldt med miner. Efter Holmen katastrofen blev retningslinierne for indsatsen af Københavns brandvæsen på Holmen ændret, så noget tilsvarende ikke kunne ske i fremtiden. Iøvrigt blev mineværksteder og depoter flyttet fra Holmen i de efterfølgende år og til minedepoter, beliggenden i ubeboede områder, der var bedre indrettet til armering af miner. 

 

Tidl. rigsantikvar Olaf Olsen er død

19. november 2015

Professor Dr. phil og forhenværende rigsantikvar Olaf Olsen er afgået ved døden i en alder af 87 år. Han var mangeårigt medlem af Fondens repræsentantskab. Olaf Olsen sov stille ind tirsdag d. 17 nov, og bliver begravet på Alrø kirke d. 26 november kl. 13:00. Olaf Olsen var rigsantikvar og chef for Nationalmuseet fra 1981 til 1995.


Orlogsmuseet lukker

3. november 2015

Nationalmuseet har besluttet fysisk at sammenlægge Orlogsmuseet og Tøjhusmuseet. Det betyder et farvel til Danmarks nationale flådemuseum, som i 1989 flyttede ind i de nuværende lokaler i det gamle søkvæsthus. Indretningen blev bekostet af A.P. Møller. Administrativt blev museet sammenlagt med Tøjhusmuseet i 2004, under navnet Statens Forsvarshistoriske Museum. Årsagen er kravet om besvarelser på 2 %, som Nationalmuseet, der ejer de to museer, skal spare i 2016. Ved sammenlægningen sparer man 3,2 mill. kroner, samt yderligere 1,6 mill kroner ved at aflyse to planlægte særudstillinger i 2016. Orlogsmuseet lukker den 30. december i år.

 

Spørgsmålet er så, om formidlingen af Den danske Flådes mere end 500 årige historie, får samme omfang og opmærksomhed, som tilfældet er i dag. Orlogsmuseet havde 34.000 besøgende i 2014.  

 

Professor Leif Bjørnø er afgået ved døden.

24 oktober 2015

 

Leif Bjørnø var i over 22 år professor i industriel akustik ved DTU, som han forlod i 2000, fordi hans deltagelse i virksomheds- og fondsbestyrelser både i Danmark og i udlandet efterhånden tog det meste af hans tid.

 

Leif Bjørnø var medlem af Fonden Peder Skrams repræsentantskab.

 

Han aftjente sin værnepligt som teknikerløjtnant i Søværnet, og han bevarede livet igennem en nær tilknytning til dansk forsvar, i særdeleshed til søværnet, hvor han i mange år efter sin soldatertid fungerede som højt respekteret ekspert på sit felt.

 

Under den kolde krig blev han betragtet som en af verdens førende kapaciteter i undervandseksplosioner, lydudbredelse og vibrationer. På den baggrund var han i 18 år værdsat som formand for og bestyrelsesmedlem i Nato's forskningscenter for ubådsbekæmpelse og minejagt, Saclant Centret i La Spezia i Italien.

 

Leif Bjørnø blev 77 år.

 

 

Peder Skram har åbent i forbindelse med Kulturnatten og i efterårsferien

11. september 2015

Fregatten har åbent i skolernes efterferie fra 10. til 18. oktober, samt under Kulturnatten i København den 9. oktober. Se mere under åbningstider og priser.

 

Fregattræf for gamle veteraner

13. august 2015

Den 22 og 23. august afholdes det traditionelle fregattræf for gamle besætningsmedlemmer, hvor de gamle historier igen vil blive fortalt om hvordan livet var ombord i de gode gamle dage. Kvindelige Mariners musikkorps underholder. Et arrangement forbeholdt gamle fregatsejlere.

 

Sidste dag i sommerferien Peder Skram har åbent

9. august 2015

Idag, søndag den 9. august, er sidste åbningsdag i sommerferieperioden. Peder Skram har åbent igen i skolernes efterårsferie, samt i forbindelse med Kulturnatten i København. Det er dog muligt, at få arrangeret guidede ture uden for åbningstiderne. 

 

Det er 25 år siden, at ideen til fregatprojektet blev offentliggjort

15. juli 2015

Initiativet til at bevare Peder Skram blev "søsat" den 15. juli 1990, hvor ideen blev præsenteret i en række aviser. Kort tid efter blev der nedsat et kommite hvis opgave det blev, at redde fregatten fra ophugning og bevare den som museumsskib.

 

Peder Skram har igen åbent i skoleferien.

26. juni 2015

Fregatten holder åbent i skolernes sommerferie fra 27. juni og til og med 9. august alle ugens dage fra kl. 11 til 17.00. Man kan gratis låne en audioguide på enten dansk eller engelsk. Der er gode parkeringsforhold i forbindelse med fregatten. 

 

Skoleskibet Danmark besøger København.

28.maj 2015

Skoleskibet Danmark besøger København fra den 11. til 14. juni og kan opleves ved Esplanaden, der ligger ved nordre Toldbod. Skoleskibet, der er fuldrigget, er bygget i 1932 på Nakskov værft og vejer 737 tons. Når Danmark ikke er på togt, har det base i Flådestation Frederikshavn.

 

50 år siden Peder Skram blev søsat i Helsingør

18. maj 2015

Den 20 maj 1965 blev byggenummer 370, fregatten Peder Skram søsat fra Hensingør skibsværft. Den aftalte byggepris lød på 38.850.000 kroner. Projekteringsarbejdet kostede 750.000 kroner og dækkede projekteringen af begge fregatter. Ved kontraktens indgåelse var betegnelsen patruljejager og NATO-nummerbetegnelsen var D 320, der senere blev ændret til F 352, da typebetegnelsen blev ændret til fregat. Da det var USA, der betalte bygningen af Peder Skram som våbenhjælp, fik den nummerbetegnelsen PC 1644 i Den amerikanske Flåde, .

 

Peder Skram er med "på moden"

29. april 2015

Gennem den senere tid, har fregatten været brugt til en række modefotograferinger. Bl. a har modemagasinet ELLE bedt om lov til at bruge Peder Skram, som baggrund i forbindelse med en modereportage i næste nummer af modemagasinet. 

 

Den 13. juni, mellem kl. 11 og 17, afholder KBH FOTOMEETUP TFP modelfotografering på Nyholm, hvor mere end 200 fotografer, modeller og makeupartister vil anvende bygninger og skibe, som baggrund for fotograferingerne. Resultatet kan efterfølgende se på www.facebook.com/events/1575533472736179/

 

Dronningen fylder 75 år

16. april 2015

Hendes majestæt Dronning Margrethe II fylder i dag 75 år. Dronningen og Prinsgemalen har igennem årene støttet Peder Skram flere gange økonomisk. Fonden har fremsendt en lykønskningshilsen til Dronningen,med tak for den store interesse hun viser museet. I september 2008 indviede Dronningen fregatten som museumsskib og Prinsgemalen besøgte igen Peder Skram, sammen med prinserne Felix og Nikolaj i december 2013.

 

"Slaget på Rheden" 2. april 1801

2. april 2015

For 214 år siden blev et af Flådens store søslag udkæmpet, ikke langt fra Peder Skrams kajplads på Nyholm. Admiral Nelson havde kommandoen over den britiske flådeeskadre, der angreb den danske defensionslinie, der lå i Kongedybet. Admiralens forventning var, at han havde slået danskerne i løbet af en times tid eller to. Imidlertid varede slaget næsten hele dagen og kun ved trusler om at brænde de erobrede danske skibe med besætningerne ombord, fik den danske kronprins Frederik til at acceptere en våbenhvile. Ledelsen af den danske defensionseskadre, der var opdelt to divisioner med henholdsvis kommandør Olfert Fischer og kommandørkaptajn Steen Bille som chefer. 

 

I marinekasernens gård på Nyholm kan man se mindesmærket for de danske faldne i søslaget. Monumentet er udført af Thorvald Bindesbøll i 1902 også kaldet "Peberbøssen" og "Fortøjningspælen". Oprindelig var monumentet opstillet på Kastellets flagbastion, men blev flyttet til Nyholm i 1997.

 

Glædelig jul og godt nytår

24. december 2014

Fregatten ønsker alle en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende 2015. På gensyn i det nye år.

 

Ændring af færdselsskiltning på Nyholm

5. december 2014

Marinestationen i gang med at ændre færdselstavlerne på Nyholms område. I den forbindelse har Københavns politi pålagt stationen, at ændre den nuværende praksis med, at man må cykle mod færdselsretningen. I den nærmeste tid fjernes tavlerne, der tillader cykling mod ensretningen og erstattes med indkørsel forbudt tavler.

En anden ændring er, at parkering forbudt samt "standsning-forbudt" tavlerne fjernes. Det skyldes, at der indføres områdeparkering hvor det kun er tilladt, at parkere i parkerings båse.

Det er Militærpolitiet der håndhæver reglerne og de uddeler bøder for diverse færdselsforseelser, herunder overtrædelser af fartgrænserne.

 

For 25 år siden "faldt" Berlinmuren

29. oktober 2014

Den 9. november for 25 år siden faldt Berlinmuren. Muren der siden 1961 havde delt Øst- og Vestberlin i to skrarpt adskilte dele og medført drab på 251 personer, der forsøgte at flygte fra øst til vest. Mere end 3.200 personer blev arresteret for flugtforsøg. Med murens fald fulgte Warzawapagtens sammenbrud og dermed afslutningen af Den Kolde Krig.

 

Oplev Jaguar biler ved Peder Skram

23. oktober 2014

Hvis man kan lide at se på gamle Jaguarbiler, så bør man lægge vejen forbi Elefanten, kajanlægget, hvor fregatten ligger fortøjet, lørdag den 25. oktober. Den danske Jaguarklub besøger Peder Skram mellem kl. 11.00 og 13.00, i hvilket tidsrum de mange fine veteranbiler kan besigtiges. 

Bemærk venligst, at der ikke ikke adgang til fregatten for alm. publikumsbesøg. Er man en gruppe interesserede kan man bestille en rundvisning der tager mellem 1½ og 2 timer.

 

Ny model af minestrygeren Aarøsund i modelsamlingen

8. oktober 2014

Modelbygger Ebbe Talleruphus har færdiggjort en model af minestrygeren M 571 Aarøsund, der nu kan ses i modelskibssamlingen. Samtlige modeller i samlingen kan sejle ved egen hjælp.

Aarøsund er bygget i USA som led i våbenhjælpen til Danmark under Den kolde Krig. Søsat i 1953 og overdraget Danmark og indgået i Flådens tal i 1955. Aarøsund blev udfases af Flådens tal i 1982. Minestrygeren var bygget af træ af hensyn til strygning af magnetiske miner, der var lagt i tusindvis i de danske farvande under II Verdenskrig.

 

Fregatten er åben i efterårsferien

19. september 2014

I skolernes efterårsferie har Peder Skram åbent for publikum fra den 11. til 19. september, begge dage inkl. fra kl. 11.00 til 17.00.

I forbindelse med Kulturnatten i København, har fregatten åbent for besøgende med gyldigt kulturpas i tidsrummet 18.00 til 23.00.

Se mere på /aabningstider-priser.aspx

 

Dansk kadetstævne ombord på Peder Skram

9. september 2014

Kadetter fra de 3 officersskoler, Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet, afholder idrætsstævne på Nyholm den 18. september fra kl. 10.00 til 15.00. En del af stævnet afholdes ombord på Peder Skram.

 

Det er 71 år siden, at Den danske Flåde sænkede sig selv.

29. august 2014

I dag for 71 år siden gav daværende chef for Marinen, viceadmiral Aage Vedel, ordre til at sænke Flåden, så den ikke skulle falde i tyske hænder, da besættelsesmagten angreb det danske militær tidligt om morgenen den 29. august 1943. Et mindre antal enheder lykkeds at flygte til det neutrale Sverige.

 

Sommeråbningen for publikum slutter den 10. august.

8. august 2014

Den 10. august er det sidste dag, der er åbent for publikum i denne sommersæson. Fregatten åbenr igen i forbindelse med skolernes efterårsferie. Se mere under "Åbningstider og priser". Det er muligt, at bestille rundvisning for grupper uden for de alm. åbningstider. Se mere under "Kontakt"

 

Tidligere forbundsformand Georg Poulsen er død

24. juli 2014

Mangeårig forbundsformand for Dansk Metal, Georg Poulsen, er død i en alder af 84 år. Udover at være aktiv i fagbevægelsen, var han efter han forlod posten som formand for Dansk Metal, bl.a. medlem af bestyrelserne i ISS, Århus Flydedok, Store Bæltsforbindelsen, Bankinvest og Dansk Erhvervsinvestering.

Han var også med til at sikre bevarelsen af fregatten Peder Skram. Som medlem af "Kommiteen til bevarelse af fregatten Peder Skram" fra 1990, var Georg Poulsen med til at sikre, at Peder Skram blev bevaret for eftertiden. Et arbejde han siden løbende fulgte med i.

 

 Den Kgl. Livgarde´s idrætsforening afholder konkurrence på Peder Skram

29. juni 2014

Den 2. juli afholder Den kgl. Livgardes idrætsforening konkurrence i bl.a. udspring og kajak-polo. Aktiviteterne på fregatten finder sted mellem kl. 12.30 og 14.30. Fregatten er åben for publikum, der har løst billet.

 

Den 28. juni er Peder Skram igen åben for publikum

14. juni 2014

Den 28. juni åbner fregatten atter for publikumsbesøg. Alle ugens 7 dage mellem klokken 11.00 og 17.00. Se mere på www.pederskram.dk/åbningstider-priser Sidste åbningsdag i denne omgang er den 10. august. Benyt også lejligheden til at se de øvrige orlogsskibe fra "Den kolde Krig". Ubåden Sælen og torpedomissilbåden Sehested eller oplev Flådens første radiostation fra 1908. Radiostation OXA er Danmark ældste fungerende radiostation.

 

70 års dagen for landgangen i Normandiet.

6. juni 2014 

I dag for 70 års siden, gik de allierede i land i Normandiet. 150.000 soldater fra en række lande, herunder 600 danske søfolk, der udgjorde besætningerne på 24 danske handelsskibe, deltog i den største militære operation i verdenshistorien. Det er glædeligt, at de danske "krigssejlere", efter mange års kamp for at blive anerkendt, nu endelig er blevet det. 6000 danske søfolk sejlede for de allierede under II verdenskrig. 

 

200 års dagen for slaget ved Helgoland under Anden slesvigske Krig i 1864

9. maj 2014

I dag for 200 år mødte Den danske eskadre i Nordsøen, bestående af fregatterne Jylland og Niels Iuel, samt korvetten Hejmdal under ledelse af orlogskaptajn Edouard Suenson, den fælles preussisk-østrigske eskadre. Denne bestod af de østrigske fregatter Schwartzenberg og Radetsky, samt 3 preussiske kanonbåde under ledelse af kaptajn Wilhelm von Tegetthof.

Udfaldet af kampen blev, at østrigerne og preusserne trak sig ud af kampen og flygtede ind på neutralt britisk område ved Helgoland, efter svære træffere på deres skibe.

 

Nyholm lukkes for offentligheden i.f.m. ESC 2014

1. maj 2014

I forbindelse med Det europæiske melodi Granprix, ESC 2014, lukkes marinestation Holmen, der omfatter hele Nyholm, for offentligheden. Årsagen er, at det militære område anvendes af politi m. fl. i forbindelse med arrangementet på Refshaleøen. Arrangementer på fregatten Peder Skram gennemføres som aftalt i denne periode.

Fregatten anvendes iøvrigt året rundt som øvelsesobjekt for forsvarets, politiets og brandvæsenets personel. Dog ikke i åbningesperioderne sommer og efterår. Se fregattens åbningstider.

 

Dansk Folkeparti holder gruppemøde ombord på Peder Skram

24. april 2014

Dansk Folkepartis Folketingsgruppe holdt i dag sit gruppemøde ombord på Fregatten Peder Skram. Ind i mellem henlægger folketingsgruppen deres månedlige aftengruppemøder på forskellige institutioner i København - og nu blev det tid til Peder Skram. Der blev tid til en rundvisning ombord, hvorefter pens. oberst Lars Møller gav sit syn på dansk forsvars øjeblikkelige stilling, herunder om besparelserne i forsvaret, og de deraf afledte konsekvenser.
Derefter blev der skaffet i Officersmessen og så var det tid til det ordinære gruppemøde.

 

Holmens hæderstegn fylder 213 år

29. januar 2014

Hæderstegnet blev indstiftet den 29. januar 1801 og hed oprindeligt Holmens Hæderstegn frem til 1843 en betegnelse som stadig finder anvendelse blandt de ansatte i søværnet. Den korrekte betegnelse er "Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten".

 

Samme dato kan Fonden Peder Skram fejrer, at det var 19 år siden fonden blev stiftet og fregatten Peder Skram blev overdraget til denne.

 

Kongeligt julebesøg ombord i Peder Skram

17. december 2013

HKH Prins Henrik besøgte Peder Skram, sammen med hans to børnebørn, prinserne Nikolai og Felix. Prinsgemalen havde ønsket at vise sine børnebørn fregatten, som han selv havde besøgt, i forbindelse med den officielle indvielse i 2008, sammen med H.M. Dronningen. Fregatten udgør sammen med ubåden Sælen og torpedomissielbåden Sehested, samlingen af danske krigsskibe fra Den kolde Krig beliggende på marinestation Holmen, der ligger på den ældste del af Holmen, Nyholm. Der er offentlig adgang til marinestationen året rundt mellem kl. 8.00 til solnedgang.

 

Søværnets Officersskole træner ombord i Peder Skram

1. oktober 2013

Selvom fregatten Peder Skram nærmer sig 50 året for stabelafløbningen på Helsingør værft og har været museumsskib i snart 20 år, kan Søværnets Officersskole fortsat anvende den gamle grå fregat, fra Den kolde Krig, til træning af søkadetter. I uge 43 og 44 gennemfører SOS "Operation Maverick", der delvis foregår ombord. Formålet med denne øvelse er, at komme så nær virkelighedens verden ombord i et orlogsskib. Søkadetterne underbringes i en periode ombord, hvor de bl.a. skal planlægge et togt til Adenbugten i forbindelse med "Operation Ocean Shield", etablere messe, afholde reception for VIP´s i officersmessen og meget mere. Øvelsen er en tilbagevendende begivenhed, hvori Peder Skram indgår og skal forberede de vordende søofficerer på deres kommende opgaver i Søværnet.

 

Besøg Peder Skram i skolernes efterårsferie og i.f.m. kulturnatten

17. september 2013

Fra den 12. til 20. oktober har fregatten igen åbent for publikum. Benyt lejligheden til at se den nye udstilling om Den kolde Krig, der er blevet indrettet ombord. Hør og se tidl. udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen fortælle om denne spændende del af vor seneste Danmarkshistorie. To tidligere admiraler, Tim Sloth Jørgensen og Jørgen Bork, fortæller ligeledes om Flådens opgaver i denne periode, der til tider kunne være lidt for nervepirrende.

Peder Skram er ligeledes åbent i forbindelse med Kulturnatten i København, den 11. oktober fra 18.00 til 23.00. Husk gyldigt kulturpas. Dette kan bl.a. købes i Marinekasernens cafeteria, hvor man ligeledes at spise. Oplev bl.a. Søværnets Tambourkorps blæse tapto ombord i Peder Skram, ubåden Sælen og motormissielbåden Sehested. Se mere om Kulturnatten på Holmen på:  www.kulturnat-holmen.dk/

 

70 års dagen for Flådens sænkning den 29. august 1943

20. august 2013

I august dagene i 1943 måtte den danske regering konstatere, at den ikke længere kunne leve med de stadigt stigende og strengere krav om tysk indblanding i bl.a. retshåndhævelsen og politiets arbejde. Denne gik derfor af. Men inden beordrede den dog hæren og Søværnet til ikke at benytte væbnet magt mod et eventuelt tysk angreb. Søværnets chef, admiral Vedel besluttede dog på egen hånd, at supplere regeringens beslutning med en ordre om, at skibene enten skulle søge til Sverige eller sænkes. Tidligere var der, ved Søminisvæsenets foranstaltning, fabrikeret et antal sprængladninger til brug for en eventuel sænkning. Den 29. august tidlig om morgnen, lød der en række eksplosioner på Holmen. Omkring 31 skibe blev sænket af egne besætninger.

 

Lange køer ved andre museer, giver flere besøg ombord i fregatten

17.juli 2013

I sommerferien ønsker mange ikke at stå i kø i timevis for at besøge museer m.m., eksempelvis Den blå Planet. Det betyder at flere besøgende lægger vejen rundt om Peder Skram, for at få en god og spændende sommerferieoplevelse i København. Få fortalt om Den kolde Krig til søs og livet ombord i flådens flagskib og de øvrige krigsskibe fra denne periode, samt se de mange smukke, gamle bygninger på Nyholm. Mulighed for at spise i Marinekasernens cafeteria.

Der er åbent hver dag fra kl. 11.00 til 17.00 frem til den 11. august

 

 

Forsvarchefen besøger fregatten Peder Skram

3. juli 2013

Forsvarschefen, general Peter Bartram besøgte i dag fregatten Peder Skram. Han blev modtaget af fondens bestyrelsesformand, kontreadmiral Niels Mejdal, der orienterede om fregatten og fondens virksomhed. Især samarbejdet mellem fregatten og forsvaret, samt indsatsen ombord af de mange frivillige, interesserede Forsvarschefen. Efter en rundvisning tog gereral Bartram sig god til til at tale med dagens vagthold.

 

Den 29. juni åbner Peder Skram igen for publikum.

26. juni 2013

Sommeråbningsperioden er fra den 29. juni og til og med 11. august. Se mere under åbningstider og -priser. En nyhed er den permanente særudstilling, der fortæller om Flådens opgaver under Den kolde Krig. Blandt andet fortæller tidl. udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, tidl. forsvarschef, admiral Tim Sloth Jørgensen,s samt tidl. chef for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Jørgen Bork om deres oplevelser under Den kolde Krig.

 

Ny skibsmodel i modelskibssamlingen.

6. juni 2013

En model af inspektionsskibet Hvidbjørnen, er nyeste udstillingsgenstand. Modellen blev "søsat" på Nyholm af modelbygger Ebbe Talleruphus og den sejlede en runde i havnebassinet, hvorefter Hvidbjørnet blev anbragt i sin montre. Hvidbjørnen er søsat i 1961, indgået i flådens tal i 1962 og udgik i 1992. Hvidbjørnen-klassen blev bygget som reaktion på Hans Hedtoft-katastrofen ved Kap Farvel i Grønland. Søværnet havde på daværende tidspunkt ikke det rigtige skibsmateriel, der kunne opererer i Grønlands isfyldte farvande. Læs mere om modelsamlingen her.

 

Den nytiltrådte chef for Søværnets Operative Kommando besøger Peder Skram

27. maj 2013

I forbindelse med kontreadmiral Frank Trojahns udnævnelse til chef for SOK, foretog admiralen en rundrejse til Søværnets tjenestesteder. I den forbindelse valgte han også at besøge fregatten Peder Skram. Besøget gav anledning til at drøfte mulighederne for en udvidelse af samarbejdet mellem Søværnet og Fonden Peder Skram. Dette omfatter i dag bl.a. samarbejde med Søofficersskolen, Dykkerskolen og andre myndigheder i Søværnet og Forsvaret.

 

Fonden Peder Skram modtager pris.

30. april 2013

Den 30. april overrakte Danmarks Marineforening en pris på 10.000 kr. til Fonden Peder Skram. Begrundelsen var museumsfregattens formidling af historien om Den kolde Krig. Overrækkelsen skete ved en reception i Holmens Kirke i anledningen af Danmarks Marineforenings 100-års jubilæum.

 

Fregatten Peder Skram i TV programmet "Hammerslag"

4. februar 2013               

Den 5. februar kl. 20.00 kan Peder Skram opleves i det populære TV program "Hammerslag" på DR 1. Læs mere på www.dr.dk


25 år siden, at Peder Skram strøg kommando

4. januar 2013

I år er det 25 år siden, at fregatten Peder Skram strøg kommando for sidste gang. Det skete udelukkende af politiske åsager og mens Den kolde Krig endnu var varm. Den 4. januar 1988 mønstrede besætningerne på fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle for sidste gang på Holmen i København. Daværende chef for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Jørgen Bork holdt en personlig og følelsesladet tale. Derefter blæste en trompeter fra Tambourkorpset "The last post", hvorefter flag og kommandostander blev nedhalet.