Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
På styrehusdækket finder man Broen/styrehuset, O-rummet (Harpoon- og torpedokonsoller) og sonarrummet.
På styrehusdækket finder man Broen/styrehuset, O-rummet (Harpoon- og torpedokonsoller) og sonarrummet.

Styrehusdæk

Broen/styrehuset
Her navigerede og sejlede vagtchefen fregatten efter direktiver fra O-rummet. Udover vagtchefen var der en rorgænger, en udkig og en ordonnans. Det var også her, at vagtchefen klarede den taktiske eller civile kommunikation. Under krævende forhold overtog chefen selv manøvrering (f.eks. ved havnemanøvrer, oliepåfyldning til søs ol.). Dette skete som regel fra den åbne bro.

 

Styrehus.jpg

Broen/styrehuset.

 

Styrehusets facon skyldes, at der oprindelig var to 127 mm pjecer, hvor den ene stod der, hvor Harpoon missilerne nu er placeret, og kanonen skulle kunne skydes så agterligt som muligt.

 

O-rummet
Bag styrehuset finder man operationsrummet, i daglig tale forkortet til O-rummet. Her var CEPLOen (Computerassisteret Elektronisk PLOttersystem) placeret. Fra CEPLO'en kunne fregattens og flådestyrkens operationer ledes. Hele systemet er placeret på en chokbeskyttet platform. På de to yderste vandrette skærme fulgte plottere et radarbillede af, hvad der skete på havoverfladen og et billede af luftrummet omkring fregatten. Når et radarspor kunne følges automatisk, blev det overført til de to lodrette skærme, der også indeholdt kort med kystlinjer, minefelter, ubådsfelter, sejladsbegrænsninger, referencepositioner mm. Chefen sad foran den venstre skærm og operationsofficeren foran den højre. Imellem dem var der plads til en link-operatør, der kunne sende korte SMS-agtige meddelelser. Til venstre for chefen sad våbenofficeren, der efter direktiv fra chefen videregav måludpegning til artillericentralerne eller Sea Sparrow centralen.

 

O-rum.jpg

O-rummet.


I O-rummet var der også Harpoon- og torpedokonsoller, hvor data kunne indlæses til missiler og torpedoer, så de kunne styres mod de forskellige mål. Desuden var der en konsol til elektronisk krigsførelse (aflytning af fjendtlige radarudsendelser). Direkte bag O-rummet lå artillericentral ALFA og sonarrum.

Sonarrum
Fregatten er udstyret med en kortrækkende højfrekvent sonar type PMS 26 til opdagelse af ubåde. Den var oprindelig udviklet til helikoptere, men viste sig hurtig anvendelig i skibe, hvor bekæmpelse af ubåde havde lavere prioritet. Selve sonaren sidder i en særlig brønd under vandlinjen, hvorfra den kan sænkes ned under skibets køl.

 

Sonarrum.jpg

Sonarrum.


I sonarrummet ses betjeningskonsol og beregnerudstyr til brug ved kast med dybdebomber. I forkant af rummet ses de to CEPLO computere, hvoraf den ene var reserve.