Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
The Committee's task is to advise the Board and in conjunction with that work to promote the Fund's objectives and activities.
The Committee's task is to advise the Board and in conjunction with that work to promote the Fund's objectives and activities.

The Committee

The Committee is responsible for advising the Board of directors and in cooperation with the Board to promote the scope of the Foundation and its activities. The following persons are members.

 

Adm. direktør Henrik N. Andersen, rederiet Erria (Formand)

Direktør Søren Kaare-Andersen, Bikubenfonden

Direktør Søren Fischer, Randers Tandhjulsfabrik

Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal

Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune

Bankdirektør Niels Bang-Hansen, Danske Bank

Direktør Jens Kramer Mikkelsen, Nordic Real Estate Partners

Stats aut. revisor Flemming Heden Knudsen, Bonnesen Advokater

Kontreadmiral Nils Wang, direktør/Naval Team Denmark

Museumsdirektør Ulla Tofte, Museet for Søfart

Kontreadmiral Frank Trojahn, Forsvarskommandoen

Arkitekt Torsten Thorup, Torsten Thorup Arkitekter

Kommandørkaptajn Steen Engstrøm, Danmarks Marineforening

General Peter Bartram, fhv. forsvarschef

Fhv. Hofmarskal, generalmajor Søren Haslund-Christensen

Udviklingschef Anne Mette Rahbæk, Realdania By og Byg

Direktør Jens Chr. Steglich-Petersen

Fhv. museumsdirektør Ole L. Frantzen

Direktør Thomas Duer

Direktør Ole Beckmann Skourup,

Direktør Jens Christian Lorenzen,

Direktør Jens Peter Toft,

Direktør Mogens Munk Rasmussen

Kontreadmiral Kristen Winther

Direktør Leif Juul Jørgensen

Direktør Jens N. Christiansen

Direktør Henning Hummelmose

Kontreadmiral Kurt Birger Jensen

Hr. Frank Bogaerdt

Seniorsergent Lars Ove Nielsen, Formand Peder Skrams Venner

 

 

 

IMG_0087

Chairman of the Committee,  CEO Henrik N. Andersen